Back

Informasjon om databeskyttelse og datasikkerhet hos Sennheiser electronic SE & Co. KG angående nettredaksjonen

iCampus_0217_001.tif

1. innledende bemerkning

Denne databeskyttelseserklæringen gjelder nettredaksjonen til Sennheiser electronic SE & Co. KG (heretter referert til som Sennheiser). Ulike databeskyttelseserklæringer kan gjelde på andre tredjeparts servere og nettsteder.

Sennheiser tar beskyttelsen av personopplysninger svært alvorlig. Av denne grunn ønsker vi å informere brukerne av nettstedet vårt hvilke data som lagres og hvordan disse dataene brukes. Databeskyttelsesbestemmelsene forplikter oss til å håndtere brukerdata riktig og hensiktsmessig. Vi vil ikke bruke dataene dine til andre formål enn de som er oppgitt.

Sennheiser er underlagt bestemmelsene i European General Data Protection Regulation (GDPR), Federal Data Protection Act (BDSG), Telemedia Act (TMG) og Telecommunications Telemedia Data Protection Act (TTDSG) og har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at regelverket om databeskyttelse blir overholdt.

 

2. Ansvarlig

Sennheiser Electronic SE & Co. KG

På laboratoriet 1

30900 Wedemark

Tyskland

Telefon: +49 (0) 5130 600 0

Faks: +49 (0) 5130 600 1300

E-post: contact@sennheiser.com

 

Ytterligere informasjon finner du i forlaget.

Vær oppmerksom på at det også kan være merket tredjepartsinnhold på nettsidene våre som Sennheiser ikke er ansvarlig for når det gjelder databeskyttelse og ytterligere databeskyttelsesinformasjon fra den respektive leverandøren gjelder.

 

3. Databeskyttelsesansvarlig

Hvis du har spørsmål om databeskyttelse og denne databeskyttelseserklæringen, kan du også kontakte Sennheisers databeskyttelsesansvarlige:

Sennheiser Electronic SE & Co. KG

– Databeskyttelsesansvarlig –

På laboratoriet 1

30900 Wedemark

E-post: datenschutz@sennheiser.com

 

4. Håndtering av personopplysninger

Personopplysninger er all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En fysisk person anses å være identifiserbar dersom de kan identifiseres direkte eller indirekte, særlig ved tilordning til en identifikator som navn, identifikasjonsnummer, stedsdata, nettidentifikator eller ett eller flere særtrekk.

 

5. Bruk av Prezly til å administrere personopplysninger

5.1 Beskrivelse av databehandling

Som journalist tilbyr vi deg muligheten til å motta informasjon og pressemeldinger om aktuelle emner innen pro audio og forretningsprodukter samt om Sennheiser-selskapet fra oss ved å registrere deg for dette eller ved å kontakte oss eller byråene vi bruker Express renter. Som et resultat behandler vi følgende personopplysninger fra deg:

 • Stamdata (f.eks. fornavn, etternavn)
 • Kontaktdetaljer (f.eks. bedriftens telefonnummer, bedriftens e-postadresse)
 • sosiale medier-kontoer
 • jobbtittel
 • arbeidsgiver
 • produktinteresser

5.2 Rettsgrunnlag for databehandling

Det juridiske grunnlaget følger av samtykket i henhold til artikkel 6 (1) (a) GDPR, som du har gitt oss eller byråene som er bestilt av oss med hensyn til utsendelse av pressemeldinger.

5.3 Formål med behandlingen

Personopplysningene vil kun bli behandlet for de formålene som er spesifisert i samtykket, nemlig utsendelse av informasjon og pressemeldinger på e-post.

5.4 Varighet av datalagring

Du har rett til når som helst å tilbakekalle ditt samtykke med virkning for fremtiden (f.eks. i tekst eller skriftlig form som en e-post til press@sennheiser.com eller et brev til Underansvarlig for å tilbakekalle adressen.) Tilbakekallet har ingen som helst innvirkning på databehandling som finner sted frem til tilbakekallingstidspunktet. Etter å ha mottatt tilbakekallingen din, vil vi umiddelbart stoppe databehandlingen i omfanget av tilbakekallingen.

5.5 Offentliggjøring til tredjeparter

For å administrere dine personopplysninger bruker vi Prezly-plattformen til driftsselskapet Prezly BV, som behandler disse dataene på våre vegne. Vi har inngått en ordrebehandlingskontrakt med Prezly i henhold til Art. 28 GDPR. Prezly brukes til å opprette og vedlikeholde kommunikasjonskontakter og til å bruke dem deretter for de presenterte PR-formålene.

Ellers kan dine personopplysninger bli gitt videre til våre konsernselskaper, landpartnere og byråer over hele verden og behandlet av dem. Databehandling skjer på grunnlag av ordrebehandlingskontrakter inngått med oss i henhold til art. Artikkel 28 GDPR.

 

6. Bruk av nettredaksjonen

6.1 Beskrivelse av databehandling

Vårt nettredaksjonsrom drives ved hjelp av Prezly-tjenesten. Prezly brukes til å opprette og vedlikeholde kommunikasjonskontakter og bruke dem deretter til PR-formål.

I prinsippet er vi som Sennheiser electronic SE ansvarlige for behandlingen av personopplysninger & Co. KG. Driftsselskapet til nettredaksjonen er Prezly BV, som prosessor samler inn og behandler personopplysninger om deg som bruker av nettredaksjonen på våre vegne. En fullstendig oversikt over alle Prezly-informasjonskapsler finner du på https://www.prezly.com/help/getting-started/security--gdpr/cookies-on-prezly-newsrooms .

Prezly behandler både personlige og ikke-personlige data om brukere av nettredaksjonen for oss. Personopplysningene som Prezly behandler i forhold til deg som bruker av nyhetsrommet på nett inkluderer data som navn, adresse, alder, telefonnummer, e-postadresse, type aktiviteter, kontoer på sosiale medier og organisasjonene du er knyttet til og som har blitt delt med oss. Prezly behandler ingen personopplysninger som du ikke har gitt oss eller som du ikke har gitt uttrykkelig samtykke til behandlingen av. Spesielt behandler Prezly også ikke-personlige data om deg fra nettredaksjonene du besøker, inkludert følgende typer data: generell informasjon funnet i all kommunikasjon som sendes over Internett, informasjon som nettlesertype (f.eks. Chrome eller Internet Explorer), operativsystem (f.eks. Macintosh eller Windows), nettleserspråk (f.eks. Java eller Unix), Internett-leverandør (f.eks. Verizon Fios eller AOL) og hvordan du bruker nettredaksjonen og ulike nettsteder på Internett. Prezly kan bruke denne personlige og ikke-personlige informasjonen til å levere sine avtalte tjenester til oss.

Som tidligere nevnt, bruker Prezly informasjonskapsler og sporingsteknologier. Informasjonskapsler er identifikatorer som overføres til datamaskinens harddisk via nettleseren slik at systemene kan gjenkjenne brukerens nettleser og fortelle Prezly hvordan, når og av hvor mange personer sider i nettredaksjonen besøkes. Som de fleste nettsteder bruker Prezly informasjonskapsler for å forbedre din nettopplevelse.

Når du samhandler med Prezly, mottar og lagrer Prezly visse typer informasjon. Prezly mottar og lagrer automatisk såkalte trafikkdata i serverloggene i nettleseren din, inkludert IP-adressen, informasjonskapselinformasjonen og sidene som etterspørres. Prezly bruker disse trafikkdataene til å analysere trender og administrere nettstedet til nyhetsrommet på nett. Her samles det automatisk inn bruksdata, f.eks. B. antall og hyppighet av brukere på nettstedet.

Prezly bruker forøvrig også web-beacons. Hvis vi sender deg en e-post for å sende pressemeldinger, kan Prezly spore atferd, f.eks. B. hvem som åpnet e-postene og som klikket på lenkene. Denne typen data lar Prezly finne ut hvor ofte brukere bruker ulike deler av nyhetsrommet på nett. I tillegg gir Prezly oss statistiske, aggregerte brukerdata, som ikke identifiserer deg personlig, slik at vi kan identifisere hvor ofte enkelte komponenter i nettredaksjonen brukes.

Prezly gir den grunnleggende informasjonen om typen og omfanget på nettstedet sitt på https://www.prezly.com/privacy-policy . Dette er fullt referert.

6.2 Rettsgrunnlag for databehandling

Det rettslige grunnlaget følger av samtykket i henhold til artikkel 6 paragraf 1 lit a DSGVO.

6.3 Formål med databehandling

Personopplysningene brukes utelukkende til å analysere besøksstrømmer på nettsiden til nettredaksjonen. Prezly bruker dataene og informasjonen som er innhentet, blant annet for å evaluere bruken av nettstedet for å gi Sennheiser SE & Co. KG for å utarbeide nettbaserte rapporter som viser aktivitetene på nettstedet og for å yte andre tjenester knyttet til bruken av nettstedet.

6.4 Varighet av datalagring

Dine personopplysninger vil bli slettet så snart formålet som kreves for behandlingen er oppnådd. Ulike oppbevaringsperioder kan oppstå på grunn av lovkrav.

Du har rett til når som helst å tilbakekalle ditt samtykke med virkning for fremtiden (f.eks. i tekst eller skriftlig form som en e-post til press@sennheiser.com eller et brev til Underansvarlig for å tilbakekalle adressen. Tilbakekallet har ingen som helst innvirkning på databehandling som finner sted frem til tilbakekallingstidspunktet. Etter å ha mottatt tilbakekallingen din, vil vi umiddelbart stoppe databehandlingen i omfanget av tilbakekallingen.

 

7. kontakt, e-post

7.1 Beskrivelse av databehandling

Ved kontakt med oss, for eksempel via e-post, behandles personopplysninger. Her overføres dataene til Sennheiser.

7.2 Rettslig grunnlag for databehandling

Det rettslige grunnlaget følger av den legitime interessen i henhold til artikkel 6 paragraf 1 lit f GDPR. Den berettigede interessen ligger i forsvarlig behandling av kontakten.

7.3 Formål med databehandling

Personopplysningene behandles utelukkende med det formål å behandle og besvare kontakter.

7.4 Varighet av datalagring

Dine personopplysninger vil bli slettet så snart formålet som kreves for behandlingen er oppfylt. Ulike oppbevaringsperioder kan oppstå på grunn av lovkrav.

 

8. Automatisert beslutningstaking; profilering

Automatisert beslutningstaking eller profilering finner ikke sted.

 

9. Rettigheter for registrerte og klagerett til en tilsynsmyndighet

Som datasubjekt har du følgende rettigheter overfor Sennheiser som behandlingsansvarlig:

 • Rett til innsyn – Retten til å vite hvilke data som behandles og hvordan
 • Rett til retting – Retten til å be om at unøyaktige og utdaterte personopplysninger endres
 • Rett til sletting – Retten til å få personopplysninger slettet
 • Rett til begrensning av behandling – Retten til å begrense behandling av data
 • Rett til dataportabilitet – Retten til å overføre personopplysninger direkte fra ett system til et annet (i maskinlesbar form)
 • Rett til å protestere – Retten til å trekke tilbake samtykke gitt eller til å protestere mot behandling av personopplysninger 
 • Rett til å klage – Du kan klage til tilsynsmyndigheten med ansvar for Sennheiser. Kontaktinformasjonen er:

Statens kommissær for databeskyttelse, Niedersachsen

Prinzenstrasse 5

30159 Hannover

Telefon + 49 (0) 511 120 4500

E-post: poststelle@lfd.niedersachsen.de

 

10 Endringer

Siden Sennheisers nettside kan gjennomgå endringer, kan det være nødvendig å oppdatere databeskyttelseserklæringen i enkelttilfeller. Sennheiser forbeholder seg retten til å endre denne databeskyttelseserklæringen når som helst. Den gjeldende versjonen av databeskyttelseserklæringen og informasjonen finner du på nettredaksjonen til Sennheiser electronic SE & Co. KG.

 

Om Sennheiser-merkevaren

Vi lever og ånder for lyd. Vi drives av lidenskapen for å utgjøre en forskjell innen lydløsninger. Sennheiser-merkevaren har bygget fremtiden for lyd og gitt våre kunder fantastiske lydopplevelser i 75 år. Profesjonelle løsninger som mikrofoner, konferansesystemer, strømmeteknologi og overvåkningssystemer er del av virksomheten til Sennheiser electronic SE & Co. KG. Vi leverer også forbrukerelektronikk som hodetelefoner, lydplanker og taleforsterkede enheter. Dette drives av Sonova Holding AG under lisens fra Sennheiser.

www.sennheiser.com
www.sennheiser-hearing.com