Back

Sennheiser Group ser tillbaka på ett framgångsrikt räkenskapsår 2023

iCampus_0217_029.png

Den internationella specialisten inom professionella ljudlösningar växer för tredje året i rad

Stockholm, ​ 11 juni 2024. Sennheiser-koncernen uppnådde under räkenskapsåret 2023 intäkter på 527,2 miljoner euro med sina professionella ljudlösningar. Under ytterligare ett år överträffade intäkterna föregående års resultat med en tillväxt på 12,7 procent. Även under 2023 fortsatte det oberoende familjeägda företaget att investera hållbart i sin framtid. Med dessa investeringar förstärker Sennheiser sin förmåga att följa en konsekvent och ambitiös tillväxtstrategi.

Sennheiser-koncernen avslutar räkenskapsåret 2023 mycket framgångsrikt. Därför ger Co-CEO:s Daniel och Andreas Sennheiser en positiv översikt över företagets resultat: "Vi är mer än nöjda. Sammantaget uppnådde vi intäkter på 527,2 miljoner euro. Detta har gjort det möjligt för oss att växa för tredje året i rad och ytterligare utöka vår starka position på den globala ljudmarknaden. Vi är särskilt stolta över detta resultat eftersom vi som familjeägt företag strävar efter en varaktig och hållbar tillväxt." Det uppnådda intäktsmålet överträffade återigen föregående års intäkter för Sennheiser-koncernen med en tillväxt på 12,7 procent. Resultatet före räntor och skatter (EBIT) uppgick till 55,4 miljoner euro.

Sennheiserkoncernens omsättningsutveckling

Med fokus på professionell ljudverksamhet genererade Sennheiser-koncernen en omsättning på 527,2 miljoner euro under räkenskapsåret 2023. Detta motsvarar en ökning med 12,7 procent eller 59,5 miljoner euro jämfört med föregående år. Detta är det tredje året i rad med tillväxt för det familjeägda företaget.
Med fokus på professionell ljudverksamhet genererade Sennheiser-koncernen en omsättning på 527,2 miljoner euro under räkenskapsåret 2023. Detta motsvarar en ökning med 12,7 procent eller 59,5 miljoner euro jämfört med föregående år. Detta är det tredje året i rad med tillväxt för det familjeägda företaget.

Intäktstillväxt i alla regioner
Det familjeägda företaget kunde växa i alla regioner världen över: Särskilt APAC- och EMEA-regionerna uppnådde starka tillväxttal. De högsta intäkterna genererades även fortsättningsvis i EMEA-regionen, som också noterade den största omsättningstillväxten. Intäkterna uppgick här till 240,6 miljoner euro, en ökning med 22,2% jämfört med föregående år. APAC nådde en omsättning på 107,2 miljoner euro, en ökning med 15,3 procent. Tillväxten visar att APAC-regionen stadigt återhämtar sig från pandemins effekter och att bolagets verksamhet för professionella audioprodukter blir allt starkare på marknader som tidigare dominerats av konsumentprodukter. Regionen Americas utvecklades stabilt: Marknaden genererade en total omsättning på 179,4 miljoner euro 2023, vilket motsvarar en liten omsättningstillväxt på 0,9 procent. Den långsammare marknadstillväxten i USA kan främst hänföras till en allmän nedgång i konsumenternas förtroende och köpbeteende.

Företagets 21 försäljningsdotterbolag och 55 distributionspartners över hela världen bidrog i hög grad till det framgångsrika affärsresultatet. Sennheiser-koncernens professionella ljudlösningar distribueras nu i över 100 länder globalt.

 

Omsättning per region

Under 2023 fortsatte EMEA-regionen att vara den region som hade den högsta omsättningen med 240,6 miljoner euro. Detta motsvarar en tillväxt på 22,2 procent jämfört med föregående år. På hemmamarknaden Tyskland omsatte Sennheiser-koncernen 76,1 miljoner euro (+19,7 procent).
Under 2023 fortsatte EMEA-regionen att vara den region som hade den högsta omsättningen med 240,6 miljoner euro. Detta motsvarar en tillväxt på 22,2 procent jämfört med föregående år. På hemmamarknaden Tyskland omsatte Sennheiser-koncernen 76,1 miljoner euro (+19,7 procent).

Att bygga framtiden innebär att investera i framtiden
"Vi drivs av ambitionen att bygga ljudbranschens framtid. För att uppnå det måste vi investera i framtiden, och det har vi gjort i generationer", säger Andreas Sennheiser, Co-CEO. Det är därför Sennheiser-koncernen återigen gjorde betydande investeringar under 2023, totalt cirka 62 miljoner euro i forskning och utveckling, förstärkning av leveranskedjan och digitalisering. Enbart inom forskning och utveckling investerade Sennheiser cirka 46 miljoner euro förra året, vilket är 8,7 procent av intäkterna, efter att ha investerat 42 miljoner 2022. Investeringarna ökade alltså igen jämfört med föregående år. Mer omfattande investeringar planeras också för 2024. Som en central funktion inom Sennheiser-koncernen driver utveckling expansionen av produktportföljen, till exempel med innovativa lösningar som kombinerar hårdvara och mjukvara för att erbjuda mervärde för internationella kunder.

Leverantörskedjan har också sett konsekventa investeringar under 2023. "Vi har alltid behållit stora delar av värdekedjan i våra egna händer. Detta oberoende har upprepade gånger visat sig vara en strategisk fördel med tanke på de pågående globala problemen med leveranskedjan och den instabila geopolitiska situationen under de senaste åren. Trots denna mycket dynamiska ekonomiska miljö har vi alltid kunnat leverera och därmed vara en pålitlig partner för våra kunder. Detta har gjort att vi skiljer oss från många andra företag", säger Daniel Sennheiser, Co-CEO.

Vid huvudkontoret i Wedemark gjordes betydande investeringar i moderna och automatiserade tillverkningsprocesser under 2023. Den totala investeringen här uppgick till 5,6 miljoner euro. Anläggningen är specialiserad på teknik för mycket exakta, automatiserade processer samt tillverkning av avancerade produkter, inklusive produktion av mikrofonkapslar i det egna renrummet. Förra året fortsatte bolaget också att bygga ut fabriken i Braşov i Rumänien och investerade cirka 7,5 miljoner euro; produktionsytorna har tredubblats sedan fabriken öppnades 2019. Den rumänska fabriken är specialiserad på manuell produktion samt slutprovning och förpackning av produkter. Sennheisers tillverkningsteam består av 419 anställda, varav 306 vid huvudanläggningen i Wedemark och 113 i Rumänien.

Ett annat viktigt investeringsområde för Sennheiser är den digitala värdekedjan. Med målet att fokusera ännu mer på kunderna investerade Sennheiser nästan 3 miljoner euro här under 2023. Dessa investeringar lägger grunden för digitala affärsmodeller och implementeringen av en agil serviceorganisation. Detta inkluderar etableringen av ett shared service center i Poznań, Polen, som öppnade i maj 2023. Det gemensamma servicecentret tillhandahåller olika automatiserade backend-processer - från redovisning till IT och HR - för hela den globala organisationen och utgör en viktig ryggrad för företaget i dess växande verksamhet.

Investeringar i forskning och utveckling

År 2023 investerade Sennheiser-koncernen cirka 46 miljoner euro i forskning och utveckling av ny ljudteknik.
År 2023 investerade Sennheiser-koncernen cirka 46 miljoner euro i forskning och utveckling av ny ljudteknik.

Som ett globalt företag med närvaro runt om i världen har Sennheiser-koncernen också främjat DE&I (Diversity, Equity & Inclusion) som en del av sin hållbarhetsstrategi 2023; framstegen med dessa åtgärder kommer att mätas med hjälp av specifika mått i framtiden. Sennheisers erkännande som "topparbetsgivare", som företaget fick för tredje gången i rad av plattformen för arbetsgivarinsikter kununu, bekräftade medarbetarnas särskilda uppskattning av företagets mångfaldsåtgärder. "Att våra medarbetare är nöjda är oerhört viktigt för oss. Deras expertis och passion är grunden för vår framgång. Tillsammans bygger vi ljudvärldens framtid", säger Daniel Sennheiser, Co-CEO.

Utsikter
"2024 kommer att förbli ett dynamiskt år, särskilt på grund av externa faktorer som räntebeslut från stora centralbanker och pågående geopolitiska konflikter. Osäkerhet kan skapa rädsla för framtiden, vilket i likhet med förändringar i efterfrågan kan påverka efterfrågan. För oss är det viktigt att kunna reagera flexibelt på volatila marknadsförhållanden. Och det kan vi göra tack vare vårt oberoende", förklarar de två Co-CEO:erna. "Med vårt fantastiska team, tydliga fokus på den professionella verksamheten och en stark strategi är vi väl positionerade för framtiden."

Här hittar du kan du hitta årsredovisningen 2023.


Om Sennheiser-koncernen

Att bygga framtidens ljud och skapa unika ljudupplevelser för våra kunder - det är den strävan som förenar medarbetarna i Sennheiser-koncernen över hela världen. Det oberoende familjeägda företaget Sennheiser grundades 1945. Idag drivs det i tredje generationen av Dr. Andreas Sennheiser och Daniel Sennheiser och är en av de ledande tillverkarna inom professionell ljudteknik. ​ ​

sennheiser.com | neumann.com | dear-reality.com | sammanslagning.com

Maik Robbe

Communications Manager EMEA, Sennheiser electronic SE & Co. KG

 

Om varumärket Sennheiser

Att bygga framtiden för ljud och tillhandahålla fantastiska ljudupplevelser för våra kunder är vad Sennheisers varumärke har stått för i mer än 75 år. Vi lever och andas ljud, och vi drivs av vår passion att skapa ljudlösningar som gör verklig skillnad. Professionella ljudlösningar såsom mikrofoner, konferenssystem, streamingtekniker och monitoringsystem är en del av Sennheiser electronic SE & Co. KGs verksamhet, medan konsumentenheter som hörlurar, soundbars och talförbättrande enheter tillverkas av Sonova Holding AG på licens från Sennheiser.

www.sennheiser.com
www.sennheiser-hearing.com